Örebro Pubmoot

Shaman? Wiccan? Hedning? Asatroende? Gudinnedyrkare?

praktiserande? intresserad/nyfiken?

Örebro Pubmoot är inspirerat av Pagan Federations pubmöten på vilka man kan träffa likasinnade för att diskutera religion och livsåskådning i en avslappnad atmosfär.Örebro Pubmoot äger rum första måndagen i varje månad från klockan 18.00 och framåt. Vi ses på Stallyktan!
Över bron från Järntorget, direkt till höger, vänster sida av vägen. (andra sidan ån från Frimis)

För plats och mer information kontakta: pubmoot@gmail.com

moon phases